آدرس :


جاده تبریز صوفیان شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی میدان صنعت خیابان آذر بایجان پلاک 146


شماره های تماس :


تلفن : 8-04132466576
فکس : 04132466579
شماره تلگرام : 09016875156