تیغه صنایع حفاری

تیغه حفاری آذر تیغه:

تیغه های حفاری دستگاه TBM بر روی کاتر هد دستگاه نصب شده و برای حفاری تونل ها کاربرد دارد این نوع تیغه در دو نوع یک تکه فولادی و دو تکه تنگستن کارباید قابل ساخت می باشد.