تیغه صنایع سلولزی

تیغه صنایع سلولزی

تیغه صنایع سلولزی آذر تیغه:

تیغه های صنعت کارتن سازی و سلولز در ابعاد و اشکال مختلف بر حسب نیاز مشتری طراحی و تولید شده و با ضمانت کارکرد مطلوب به مشتری ارائه می شود.
-تیغه های کارتن سازی: تیغه برش ورق کارتن(کاتاف) – انواع تیغه چاکزن کارتن – برش رول به رول کارتن
-تیغه های بشقابی و تخت ،گرد(رول به رول)
-تیغه های رول به شیت
-تیغه خرد کن (برای تولید خمیر کاغذ ازچوب)
-تیغه های مخصوص برش دستمال کاغذی