انواع تیغه برش کاغذ

تیغه صنایع فلزی آذر تیغه:

تیغه های تولیدی این شرکت با روش سختکاری مدرن و انحصاری انجام شده وحاصل آن حداکثر سختی برای دوام لبه و حداکثر انعطاف پذیری برای نشکن بودن است

  • تیغه برش گیوتین
  • تیغه میلگرد بر
  • تیغه برش نبشی
  • تیغه های گرد رول به رول و شیت به شیت