۱۳۹۸/۰۶/۲۰
آذر تیغه 2

تیغه فولادی

تیغه های فولادی از موادی مانند آهن و کربن تولید می شدند و برای ساخت چاقو شمشیر و … به کار برده می شدند . تولید […]